1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
  2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks Kliendi isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
  3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse vormistamisel.
  4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe tüüptingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
  5. Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
  6. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
  7. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  8. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
  9. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
  10. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.